Chào mọi người, mình đến từ trại gà An Kê ở Vĩnh Long rất mong được giao lưu với mọi người

GaAnKe

New member
Chào mọi người, mình đến từ trại gà An Kê ở Vĩnh Long rất mong được giao lưu với mọi người.
Bên dưới là bổn gà của mình, anh em góp ý, ai ở Vĩnh Long có thể giao lưu nhé

 
Top